Xí nghiệp Kinh doanh tổng hợp

- Địa chỉ: Xã Iaglai; huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai

- Điện thoại: 0269.3767 585        Fax: 0269.3767 585

- Xí nghiệp kinh doanh tổng hợp được thành lập theo quyết định số: 38/QĐ-TC ngày 12/9/1995 của Công ty cao su Chư Sê, nay là Công ty TNHH MTV cao su Chư Sê.

 

DSC 3125

DSC 3127

DSC01668

- Quy mô:

+ Công suất chế biến của Nhà máy đạt 15.000 tấn/

+ Tổng số CBCNVC của nghiệp kinh doanh tổng hợp là 81 người;

- Nhiệm vụ được giao: Sản xuất phân hữu cơ vi sinh bón cho vườn cây cao su và bán ngoài phục vụ các loại cây công nghiệp như Hồ tiêu, cà phê, cây mía …

KDTH3

KDTH

- Thành tích đã đạt được:

+ Bằng khen của Bộ NN & CNTP 2001, 2005

+ Bằng khen của Thủ tướng chính phủ năm 2003

+ Tập thể lao động xuất sắc 2007, 2008, 2009, 2010, 2012

+ Bằng khen Tập đoàn 2008, 2009, 2010, 2013