Nông trường IaTiêm

- Địa chỉ: Xã IaTiêm; huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai

- Điện thoại: 0269.3847 220

- Nông trường cao su IaTiêm được thành lập theo quyết định số: 186/QĐ-TC ngày 10/11/1986 của Công ty cao su Chư Sê, nay là Công ty TNHH MTV cao su Chư Sê.

Iatiem

Iatiem2

Iatiem3

 

- Quy mô:

+ Tổng diện tích cao su quản lý là 1.402,49 ha. Trong đó:

+ Diện tích KTCB: 309,11 ha

+ Diện tích kinh doanh: 1.093,38 ha

+ Nhân lực: Nông trường có 387 CBCNVC

- Nhiệm vụ được giao:

+ Trồng; chăm sóc và khai thác mủ cao su.

+ Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNVC trong toàn đơn vị

+ Bảo vệ tài sản của đơn vị và tham gia giữ gìn trật tự xã hội trên địa bàn đơn vị đứng chân.

+ Xây dựng các tổ chức đoàn thể nằm trong hệ thông chính trị của đơn vị trong sạch vững mạnh toàn diện.

- Một số thành tích đã đạt được:

+ Bằng khen của Thủ tướng chính phủ, QĐ số 23 ngày 08/7/1997

+ Bằng khen của UBND tỉnh Gia Lai, QĐ số 383 ngày 14/7/2008

+ Bằng khen LĐ-LĐ tỉnh Gia Lai, QĐ số 131 ngày 13/8/2012

+ Bằng khen Tập đoàn CN cao su Việt nam, QĐ số 87 ngày 05/2/2010

+ Bằng khen Công đoàn cao su Việt Nam, QĐ số 35 ngày 11/02/2011