Nông trường IaHLốp

- Địa chỉ: Xã IaHLốp; huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai

- Điện thoại: 0269.3851 394

- Nông trường cao su IaHLốp được thành lập năm 1986 của Công ty cao su Chư Sê, nay là Công tyTNHH MTV cao su Chư Sê.

NLV

- Quy mô:

+ Tổng diện tích cao su quản lý là 1.539,68 ha. Trong đó:

+ Diện tích cao su KTCB: 116,17 ha

+ Diện tích cao su khai thác: 1.423,51ha

+ Nhân lực: Nông trường có 447 CBCNVC; được biên chế thành 13 tổ sản xuất có 429 công nhân, 01 tổ bảo vệ gồm 9 người, 19 lao động gián tiếp và phục vụ sản xuất

- Nhiệm vụ được giao:

+ Trồng; chăm sóc và khai thác mủ cao su

+ Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNVC trong toàn đơn vị

+ Bảo vệ tài sản của đơn vị và tham gia giữ gìn trật tự xã hội trên địa bàn đơn vị đứng chân.

+ Xây dựng các tổ chức đoàn thể nằm trong hệ thống chính trị của đơn vị trong sạch vững mạnh toàn diện.

- Một số thành tích đã đạt được:

+ Bằng khen của Thủ tướng chính phủ năm 2003

+ Bằng khen của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2002, 2014

+ Bằng khen của UBND tỉnh Gia Lai năm 2004

+ Bằng khen Tập đoàn CN cao su Việt nam năm 2012, 2013

+ Năm năm liền đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc

+ Năm năm liền là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Công ty TNHH MTV cao su Chư Sê tặng cờ.

+ Ba năm liền 2006, 2007, 2008 được Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam tặng cúp câu lạc bộ 2 tấn

+ Năm 2009 – 2012 được Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam tặng cúp câu lạc bộ 1,8 tấn