Trung tâm Y tế

- Địa chỉ: Thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai

- Điện thoại: 0269.3851 195

- Trung tâm Y tế cao su Chư Sê được thành lập theo quyết định số: 1971/QĐ-TCQL ngày 04/12/2002 của Tổng Công tycao su Việt Nam, nay là Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam.

03

04

- Quy mô:

+ Trung tâm y tế có 40 giường bệnh

+ Nhân lực: gồm 40 CBCNVC; với 07 bác sỹ, 12 y sỹ, 02 y tá, 02 dược sỹ, 04 điều dưỡng, 03 kỹ thuật viên, 04 nữ hộ sinh, 02 hộ lý, 04 nhân viên khác

- Nhiệm vụ được giao:

+ Chăm sóc sức khỏe; khám và điều trị cho CBCNVC của Công ty và gia thuộc và nhân dân trong vùng.

+ Thực hiện chương trình quốc gia về phòng chống dịch bệnh.

+ Quản lý bảo hiểm y tế.

- Một số thành tích đã đạt được:

Nội dung đang cập nhật...