Liên hệ

CÔNG TY TNHH MTV CAO SU CHƯ SÊ
Địa chỉ 420 Hùng Vương, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai
Điện thoại 0269 3-851159
Fax 0269 3851244
Email chusecrc@gmail.com