Nông trường IaKo

- Địa chỉ: Xã IaKo; huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai

- Điện thoại: .

- Nông trường cao su IaKo tiền thân là đội sản xuất IaKo, được thành lập theo quyết định số: 19/QĐ-TC ngày 08/5/1997 của Công ty cao su Chư Sê, nay là Công ty TNHH MTV cao su Chư Sê.

NT bộ

- Quy mô:

+ Tổng diện tích cao su quản lý là 1.452,68 ha. Trong đó:

+ Diện tích cao su KTCB: 115,84 ha

+ Diện tích cao sukhai thác: 1.336,84ha

+ Nhân lực: Nông trường có 427 CBCNVC; được biên chế thành 10 tổ sản xuất có 378 công nhân khai thác, 18 công nhân chăm sóc KTCB, 01 tổ bảo vệ gồm 10 người, 21 lao động gián tiếp và phục vụ sản xuất

- Nhiệm vụ được giao:

+ Trồng; chăm sóc và khai thác mủ cao su

+ Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNVC trong toàn đơn vị

+ Bảo vệ tài sản của đơn vị và tham gia giữ gìn trật tự xã hội trên địa bàn đơn vị đứng chân.

+ Xây dựng các tổ chức đoàn thể nằm trong hệ thông chính trị của đơn vị trong sạch vững mạnh toàn diện

- Một số thành tích đã đạt được:

+ Bằng khen của Thủ tướng chính phủ năm 1999 và 2007

+ Bằng khen của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2002

+ Bằng khen của UBND tỉnh Gia Lai năm 2004, 2009

+ Bằng khen Tập đoàn CN cao su Việt nam năm 2013

+ Bằng khen Công đoàn cao su Việt Nam năm 2010, 2011, 2012