Xí nghiệp cơ khí chế biến

- Địa chỉ: Xã IaGLai; huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai

- Điện thoại: 0269.3767 766

- Xí nghiệp cơ khí chế biến được thành lập theo quyết định số: 21/QĐ-TC ngày 01/01/1997 của Công tycao su Chư Sê, nay là Công ty TNHH MTV cao su Chư SêNhà máy

- Quy mô:

+ Công suất chế biến của Nhà máy đạt 15.000 tấn/năm với các chủng loại sản phẩm: SVR3L, SVR5, SVR 10 và RSS3

+ Tổng số CBCNVC của Xí nghiệp cơ khí chế biến là 134 người; với 117 công nhân và 17 người gián tiếp

- Nhiệm vụ được giao: Tổ chức sản xuất chế biến mủ cao su Công ty va gia công cho các Doanh nghiệp tư nhân trong vùng.

- Thành tích đã đạt được:

- Bằng khen của Thủ tướng chính phủ năm 2003, 2005

- Bằng khen của Trung ương Đoàn năm 2006

- Bằng khen của UBND tỉnh Gia Lai năm 2004

- Bằng khen của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

- Bằng khen của Công đoàn cao su Việt nam từ năm 2005 đến 2008

- Bằng khen Tổng liên đoàn lao động Việt Nam

- Năm năm đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc